Spotkanie z pasjonatem turystyki rowerowej

 

W listopadzie 2016 r. we współpracy z DK Bakara we Wrocławiu zorganizowaliśmy spotkanie z pedagogiem, terapeutą a zarazem pasjonatem turystyki rowerowej Panem Andrzejem Mikieko, który poprzez relacje z wycieczki rowerowej z Pasawy do Bratysławy wzdłuż Dunaju przybliżył tło historyczno-kulturowe wspomnianych terenów, a także walory turystyczne. Głównym celem było jednak zachęcenie licznie zgromadzonej widowni do własnego wysiłku oraz poszukiwania aktywnych form spędzania wolnego czasu co jest jednym z podstawowych czynników zadowolenia w życiu i wolności od używek. Poprzez liczne pytania zgromadzonej widowni i żywą reakcję, spotkanie możemy uznać za udane.