Regionalne Stowarzyszenie Pomocy i Inicjatyw Społecznych "STACJA"

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które od 2005 roku zajmuje się profilaktyką uzależnień i promowaniem trzeźwego trybu życia bez środków psychoaktywnych, gier komputerowych czy portali społecznościowych. 

Organizujemy czas wolny dla dorosłych, młodzieży i dzieci w różnej formie. Ma to na celu integrację i budowanie zdrowych relacji rodziców z dziećmi, ponieważ jest to jeden z najważniejszych, najskuteczniejszych elementów profilaktyki.


Podstawowa działalność Stowarzyszenia

Podstawowa działalność i cele Stowarzyszenia w pracy z młodzieżą:

 • promocja zdrowego stylu życia;
 • umiejętność organizowania sobie czasu wolnego;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości;
 • nauka asertywnych zachowań;
 • zawiązanie nowych znajomości;
 • nauka współdziałania w grupie;
 • okazywanie szacunku;
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • zajęcia integracyjne;
 • spotkania dyskusyjne w małych grupach (tematy dobierane wg potrzeb);
 • zajęcia warsztatowe, konkursy;
 • zajęcia plenerowe (gry terenowe, rozgrywki sportowe, ogniska);
 • wycieczki jedno- i kilkudniowe, obozy;
 • seanse filmowe;
 • zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących (gry i zabawy świetlicowe, odgrywanie ról i scenek, prace plastyczne, „burza mózgów”, mapy myśli);
 • zajęcia artystyczne;

Wśród nas są osoby, które chętnie podzielą się swoim doświadczeniem. 


Nasze kwalifikacje i doświadczenie

Wykształcenie:

 • pedagogika resocjalizacyjna oraz opiekuńczo-wychowawcza;
 • diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna;
 • szkolenie w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym;
 • szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii (świadectwo MEN III/I); kurs zawodowy – narkotyki;
 • profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków - certyfikat: Specjalista terapii uzależnień;
 • doradztwo zawodowe.

Doświadczenie zawodowe:

 • kuratorzy sądowi;
 • pedagodzy szkolni;
 • nauczyciele;
 • pracownicy ośrodków wychowawczych.

Dodatkowe szkolenia:

 • „Bezpieczeństwo osobiste w pracy z nieletnimi. Procedury postępowania podczas wydarzeń nadzwyczajnych”
 • „Zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości. Jak mogę je rozpoznać?”
 • „Doradztwo zawodowe od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”
Loading...
Loading...