Nasze kwalifikacje i doświadczenie

Wykształcenie:

  • pedagogika resocjalizacyjna oraz opiekuńczo-wychowawcza;
  • diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna;
  • szkolenie w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym;
  • szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii (świadectwo MEN III/I); kurs zawodowy – narkotyki;
  • profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków - certyfikat: Specjalista terapii uzależnień;
  • doradztwo zawodowe.

Doświadczenie zawodowe:

  • kuratorzy sądowi;
  • pedagodzy szkolni;
  • nauczyciele;
  • pracownicy ośrodków wychowawczych.

Dodatkowe szkolenia:

„Bezpieczeństwo osobiste w pracy z nieletnimi. Procedury postępowania podczas wydarzeń nadzwyczajnych”

„Zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości. Jak mogę je rozpoznać?”

„Doradztwo zawodowe od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”