Program działania w zakresie uzależnień

Program działania dla osób, które zetknęły się z substancjami psychoaktywnymi

Naszą podstawową działalnością jest profilaktyka. Pomagamy również osobom, które zetknęły się już ze środkami psychoaktywnymi.Zdaniem znawców problematyki uzależnień o sukcesie terapeutycznym w 30% decyduje własna wola pacjenta, 15% to motywacja, kolejne 15% - zastosowane metody terapeutyczne. Na pozostałe 40% nie mamy praktycznie wpływu. W grę może wchodzić rodzaj stosowanego środka, wiek inicjacji, czas pozostawania w nałogu, osobowość itp.

W większości przypadków trudno spodziewać się, że ktoś sam odkryje, że jest osobą uzależnioną i zobaczy konieczność leczenia. Potrzebna jest tu bardzo wyraźna pomoc konsultantów z autorytetem. Autorytet ten opiera się albo o profesjonalizm konsultanta, albo o osobiste doświadczenie poradzenia sobie z własnym nałogiem. Dla osoby uzależnionej możliwość identyfikacji z osobą pomagającą oraz "zobaczenie na własne oczy" kogoś, komu udało się wyrwać z narkotyków czy alkoholu, może odegrać bardzo ważną, motywującą rolę.

W naszej pracy skupiamy się właśnie na uświadamianiu młodzieży skutków zażywania substancji odurzających, motywowaniu do leczenia oraz utrzymania abstynencji. Pomagamy też rodzinom i innym osobom, których dotknął problem uzależnienia. 

Wśród nas są osoby, którym udało się zwyciężyć i uwolnić od narkotyków. Chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami z innymi, dodadzą wiary i pomogą na nowo odnaleźć cel życia.

Nadrzędnym celem naszych działań jest:

 • nawiązanie życzliwego kontaktu z zainteresowanym,

 • motywowanie i kierowanie do leczenia,

 • informowanie o możliwościach leczenia w placówce leczenia odwykowego bądź terapii,

 • udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu lub detoksykacji,

 • rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania,

 • udzielanie podstawowych informacji na temat szkodliwości zażywania środków odurzających,

Celem kolejnych spotkań jest:

 • poznawanie siebie samego, własnych granic, słabości i silnych stron, indywidualności,

 • nauka samoakceptacji,

 • rozwijanie poczucia własnej wartości,

 • uczenie się prawdy o swoich zróżnicowanych uczuciach i umiejętności radzenia sobie z nimi,

 • rozwijanie zdolności rozwiązywania konfliktów,

 • akceptacja innych,

 • liczenie się ze zdaniem drugiego człowieka,

 • okazywanie szacunku,

 • uczenie się rozróżniania negatywnych i pozytywnych wpływów,

 • propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia poprzez dodatkowe zajęcia.