O Stowarzyszeniu „STACJA”

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które w głównej mierze zajmuje się profilaktyką uzależnień i promowaniem trzeźwego trybu życia bez narkotyków i alkoholu.

Organizujemy czas wolny dla dorosłych, młodzieży i dzieci w formie wycieczek rowerowych, zabaw sportowych, warsztatów artystycznych, wspólnego grillowania itp. Ma to na celu integrację i budowanie zdrowych relacji rodziców z dziećmi, ponieważ jest to jeden z najważniejszych, najskuteczniejszych elementów profilaktyki.

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest dotarcie przede wszystkim do młodych ludzi, którzy zagrożeni są uzależnieniami i uświadamianie im, co niosą za sobą wszelakie eksperymenty i sięganie po substancje odurzające.

Naszym celem jest również udzielenie pomocy osobie, która sięgała już po środki psychoaktywne, a także jej rodzinie. Może przyjść do nas każdy, kto potrzebuje informacji, porady czy wsparcia.

W obecnych czasach sięganie po środki psychoaktywne wśród młodzieży jest zjawiskiem powszechnym. Jego zasięg, a także konsekwencje społeczne, wychowawcze, zdrowotne i psychiczne powodują, że jest to jeden z najważniejszych problemów w środowiskach szkolnych.

Skala problemu jest tak duża, że wprowadzono do polskich szkół różne programy profilaktyczne, szkolenia dla pedagogów, rodziców z zakresu rozpoznawania
i przeciwdziałania uzależnieniom.

STACJA nie chce przechodzić obojętnie koło tego problemu, dlatego też min. in. prowadzi w szkołach profilaktyczną działalność informacyjno-edukacyjną z zakresu uzależnień dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.