Pomocne strony

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PROFNET

Ministerstwo Zdrowia

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

Niebieska Linia - pomoc osobom doznającym przemocy:
www.niebieskalinia.info
22 666 00 60 - od poniedziałku do piątku 10.00 - 18.00
801 12 00 02 - od poniedziałku do soboty 10.00 - 22.00,
niedziele i święta 10.00 - 16.00
Telefoniczne dyżury prawne Niebieskiej Linii:
22 666 28 50 w poniedziałki 19.00 - 21.00, środy 18.00 - 22.00