Podstawowa działalność i cele Stowarzyszenia w pracy z młodzieżą:

 • promocja zdrowego stylu życia;
 • umiejętność organizowania sobie czasu wolnego;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości;
 • nauka asertywnych zachowań;
 • zawiązanie nowych znajomości;
 • nauka współdziałania w grupie;
 • okazywanie szacunku;
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • zajęcia integracyjne;
 • spotkania dyskusyjne w małych grupach (tematy dobierane wg potrzeb);
 • zajęcia warsztatowe, konkursy;
 • zajęcia plenerowe (gry terenowe, rozgrywki sportowe, ogniska);
 • wycieczki jedno- i kilkudniowe, obozy;
 • seanse filmowe;
 • zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących (gry i zabawy świetlicowe, odgrywanie ról i scenek, prace plastyczne, „burza mózgów”, mapy myśli);
 • zajęcia artystyczne;

Wśród nas są osoby, które chętnie podzielą się swoim doświadczeniem.